امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
70,000
نظر شما چیست؟
دیروز دوستم را فروختند.موهای کوتاهش خرمایی بود و پوستش سفید.مغازه دار که آرایشش می کرد، خیلی خوشگل می شد.از آن صورت هایی داشت که همیشه فکر می کنم مزه ی شکلات دارند.لب هایش قرمز بود، دماغش سربالا و کوچک، و صورتش گرد.جایش سمت چپ جای من بود. شب ها با هم درد دل می کردیم. او همیشه حوصله اش سر می رفت، اما من، که توی ویترین هستم، می توانم آدم ها و ماشین ها را ببینم؛ خودش کلی سرگرمی است...
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
1799659
شابک :
9789642430789
سال نشر :
1389
صفحات کتاب :
87
کنگره :
‫PIR8076‭‬ ‭/ر788‫‭ه‍9 1389

کتاب های مشابه هیچ چیز اتفاقی نیست