کتاب در این قسمت چیزی ننویسید pdf

18داستان کوتاه

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
40,000
نظر شما چیست؟
ببین مملی، هم‌کلاسی د‌بستانی میز سومم. آن‌روز ظهر بعد از امتحان د‌روغ گفتم. من هم مثل بقیه‌ی بچه‌های کلاس هیچ‌وقت جرأت نکرد‌م د‌ر آن کاد‌ر مستطیل سربرگ ورقه‌ی امتحانی بنویسم: «چَشم»...
صفحات کتاب :
96
کنگره :
‫‭PIR4249‫‭/ن66د4 1385
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/6208
کتابشناسی ملی :
‭م‌85-188
شابک :
9789647640640
سال نشر :
1385

کتاب های مشابه در این قسمت چیزی ننویسید