امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
بالاخره تصمیم گرفتم که هر چه زودتر تمدن و همه ی ارزش های کاذب آن را تر ک گویم، از این دنیای حریص که یکسره رو به سوی نعمات مادی کرده است دوری جویم، و خود را به جزیره ای دورافتاده در اقیانوس آرام، به روی تخته سنگ های مرجانی، به کنار برکه ای لاجوردی رنگ بکشانم. دلایلی که مرا به این کار وامی داشت، تنها در نظر طبایع بی احساس شگفت جلوه می کند.

درباره نویسنده:
رومن کاسو که بعد ها اسم مستعار رومن گاری (گری) را برای خود انتخاب کرد نویسنده ایست توانا که در هشتم ماه مه 1914 در شهر موسکو از مادری اهل لیتوانی و پدری روسی به دنیا آمد.

گاری در طول زندگی پربار ادبیش 21 رومان با نام حقیقی، یک رمان با نام مستعار فوسکو سینی بالدی و چهار رمان با نام مستعار امیل آژار نوشت. رومن گاری تنها نویسنده ایست که دو بار موفق به دریافت جایزه ادبی گنکور شده است زیرا این جایزه تنها یکبار به هر نویسنده داده خواهد شد.

ولی او یکبار با نام حقیقی (کتاب ریشه های آسمان) و بار دیگر با نام مستعار امیل آژار (کتاب زندگی در پیش رو) این جایزه را برد. رومن گاری این موضوع را بعد ها در کتاب زندگی و مرگ امیل آژار فاش کرد. رومن گاری در دوم دسامبر 1980 یکسال پس از افسردگی و خودکشی همسرش (جین سیبرگ) که در سال 1979 انجام گرفت به زندگی خود پایان داد.

او در کتاب شب آرام خواهد بود (زندگینامه) نوشته بخاطر همسرم نبود دیگر کاری نداشتم.

کتاب های مشابه شیفته ی پاکی