امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,000
نظر شما چیست؟
ویندوز xp یکی از پرکاربردترین سیستم عامل های جهان به ویژه ایران می باشد. یکی از اشتباهات آن است که فکر می کنند با نصب ویندوز و به دنبال آن برنامه های مورد XP محرض کاربران ویندوز علاقه شان کار تمام است. اما در کنار عملیات فوق، بهینه سازی ویندوز و افزایش کارآیی و سرعت آن لازم و ضروری به نظر می رسد. راه حل های این کتاب نه تنها برای ویندوزهای پیر بلکه برای
ویندوزی که جدیداً نصب شده است نیز بسیار راه گشاست. اگر نمی خواهید برای ارتقاء سخت افزار سیستم خود هزینه کنید و در عین حال خواهان ارتقاء و بهبود سرعت آن هستید، خواندن دقیق این بخش دوم ارتقاء سرعت ، XP کتاب را توصیه می کنیم. بخش اول این کتاب پاک سازی ویندوز و رسانه های دیجیتال و بخش چهارم E-mail ، بخش سوم بهینه سازی ارتباط اینترنت ،XP ویندوز را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهد. XP ماندگار نمودن سلامت و شادابی ویندوز در آخر به این نکته بسنده می کنیم که به دلیل ارایة گام به گام رو شهای بیان شده در کتاب، هر می تواند سیستم خود را جوان سازد اگرچه نداند XP کاربری با هر میزان دانشی در مورد ویندوز
واقعاً چه اتفاقی می افتد.
صفحات کتاب :
288
کنگره :
94س/‫‭QA76/76‫‭/س973 1385
دیویی :
‫‭005/4436
کتابشناسی ملی :
‫‭م85-29711
شابک :
964-96660-4-4
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه روش های افزایش سرعت Windows xp