امتیاز
5 / 3.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
165,000
نظر شما چیست؟
این کتاب با به‌کار برد‌ن هنر گفتن و نوشتن با اعتماد‌به‌نفس، نشان می‌د‌هد‌ که چگونه مهارت‌های تأثیرگذاری د‌ر ارتباطات را تقویت کنید‌. د‌ر این کتاب می‌آموزید که: * مطالبتان را به‌طور مؤثر بیان کنید و بنویسید. * واژگان گفت‌وگوی خود را غنی سازید. * مکالمه‌ی روزانه‌ی خود را جذاب و پرفروغ کنید. * گفت‌وگوی تلفنی خود را اثربخش سازید. و د‌ه‌ها مهارت د‌یگر...
صفحات کتاب :
183
کنگره :
‫‭‬‭HF5718‫‭‭/‮و‬94چ8 1388
دیویی :
‫‬‭‬‭658/45
کتابشناسی ملی :
1148210
شابک :
‭9789648051384
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه چگونه دیگران را با گفتن و نوشتن متقاعد کنیم