امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,000
نظر شما چیست؟
در زمینه مطالعه شهری رویکرد توسعه پایدار از به روزترین توسعه‌های دنیا است که این اثر «کلیدی بر شهرهای پایدار» نیز به بررسی مسائل توسعه پایدار در فضاهای شهری پرداخته است.
از ویژگی های این کتاب ارائه چهاچوب و الگویی عام برای توسعه پایدار است که برای همه جوامع، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، قابل استفاده باشد. همچنین از آنجا که الگوی شهرهای مذکور از تجارب یکی از شهرهای کانادایی گرفته شده می توان از تحقیق و اجرایی بودن آن نیز مطمئن بود...
صفحات کتاب :
104
کنگره :
‫‬‭HT166‫‬‭/ھ2ک8 1390
دیویی :
‫‬‭307/1216
کتابشناسی ملی :
‫‬2589431
شابک :
‫‬‭978-600-175-279-7
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-1588-7

کتاب های مشابه کلیدی بر شهرهای پایدار