امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,000
نظر شما چیست؟
بیشتر کسانی که زندگی در ایران امروز را تجربه می کنند، دارای این ویژگی هستند که یا در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی به دنیا آمده یا سال های طولانی از عمر خود را در لوای قواعد و مقررات این حاکمیت گذرانده اند و این توفیق کمی نیست. برای علاقه مندان و معتقدان به این حاکمیت، مشاهده تلاش و کوشش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دینی برای تحقق آرمان ها و ایده آل های اسلام فرصت مغتنمی بوده است، و برای معدود ایرانیانی که به احتمال با ویژگی یادشده قرابتی ندارند، گذران عمر در پرتو حاکمیتی که برای کشور آنها استقلال سیاسی به بار آورده و آنان را از تحقیر و سرخوردگی در قبال مستکبران جهان رهانده، موهبتی گران قیمت، و واضح است که همه ایرانیان برآن هستند تا کشورشان را از پس کسب استقلال سیاسی به استقلال اقتصادی هم برسانند و در این خصوص، به گونه ای عمل کنند که ساختار اقتصادی کشورشان موجب رفاه و اقتدار آنان شود و این مهم جزو آرزوهای هر مسلمان و ایرانی است...
صفحات کتاب :
195
کنگره :
‫‭HD87‫‭/س24‮الف‬7 1388
دیویی :
‫‭338/9
کتابشناسی ملی :
1897890
شابک :
‫‭978-964-376-881-1
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه اقتصاد عدالت محور