امتیاز
5 / 1.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,000
نظر شما چیست؟
نوشته های انسان شناسی، مشحون از آراء دانشمندانی است که نه تنها خانواده را پایدار می بینند، بلکه آثار عمیقی از جانب آن بر فرزندان ملاحظه می کنند. کاردینر که اصطلاح «شخصیت اساسی» را عنوان کرده، معتقد است در افراد هر جامعه صفاتی مشترک می توان یافت و آن صفات که شخصیت اساسی آنان را تشکیل می دهد، معلول نهادهای نخستین اجتماعی است و هم آن صفات به نوبه خود در نهادهای ثانوی آن جامعه منعکس می گردد و بر آن اثر می نهد...
شابک :
‭978-964-376-523-1
سال نشر :
1375
صفحات کتاب :
331
کنگره :
‫‭‬‭HQ743‫‭/س‌2م‌7 1375‬
دیویی :
‫‭‭306/8
کتابشناسی ملی :
‭م‌78-6673

کتاب های مشابه مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده