نظر دیگران

نظر شما چیست؟

کتاب حسین وارث آدم به نویسندگی دکتر علی شریعتی می باشد که توسط سپیده باوران، منتشر شده است.

معرفی کتاب حسین وارث آدم 

نام کتاب حسین وارث آدم، برگرفته از زیارت وارث، منصوب به امام حسین علیه السلام، می باشد. این کتاب مجموعه سخنان و نوشته های دکتر شریعتی از سال  ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰ شمسی است. هرکدام از بخش ها دارای مفاهیم جداگانه می باشد ولی خط فکری یکسانی را دربرگرفته است، به همین دلیل در یک کتاب گنجانده شده است.

خلاصه کتاب حسین وارث آدم 

این کتاب شامل هفت قسمت می شود: حسین وارث آدم! ثار، شهادت، پس از شهادت، بینش تاریخی شیعه، انتظار، مذهب اعتراض، فلسفه تاریخ در اسلام، مقدمه معلم شهید بر کتاب حجربن عدی، بحثی راجع به شهید.

بخش اول شامل مقدمه و متن سخنرانی عاشورای چهل و نه، توسط دکتر "علی شریعتی" است. بخش دوم با عنوان ثار، به تجزیه و تحلیل این مفهوم فرای واژه و معانی لغوی در نظر گرفته شده برای آن می پردازد و آن را در مفهوم تاریخ و فلسفه اسلام موشکافی می کند. بخش سوم درباره ی شهادت و جایگاه آن در فرهنگ شیعه می باشد و شریعتی معتقد است که شهادت در قامت یک هدف خودنمایی می کند و چیزی فراتر از وسیله است. بخش چهارم مسئولیت های پس از شهادت و پاسداری از میراث آن، بخش پنجم مفهوم شهید و بخش ششم تعریف و توصیف شیعه و بینش تاریخی درباره آن را مورد بررسی قرار می دهد. در فصل هفتم "حسین وارث آدم" نیز "علی شریعتی" به تببین مفاهیم انتظار و اعتراض در کنار هم می پردازد.

فهرست کتاب

حسین وارث آدم!
ثار 
شهادت
پس از شهادت
بینش تاریخی شیعه
انتظار، مذهب اعتراض
فلسفه تاریخ در اسلام
مقدمه معلم شهید بر کتاب حجربن عدی
بحثی راجع به شهید

خرید کتاب حسین وارث آدم

برای خرید کتاب حسین وارث آدم، بصورت چاپی و با تخفیف یه اپلیکیشن فراکتاب مراجعه کنید.

قسمتهایی از کتاب حسین وارث آدم

 امروز برای من سخن گفتن مشکل است، بخصوص درباره »شهادت«، و بالاخص امروز، که عید خون شیعه است. درباره کاری که حسین در تاریخ کرده است، بسیار سخن گفته اند و بسیار نوشته اند و می گویند و می نویسند. قدما به گونه ای آن را توجیه کرده اند و متجددین روشنفکر به گونه ای دیگر. اما من تازگی متوجه شدم که امکان ندارد کاری را که حسین کرده است بفهمیم، مگر اینکه بفهمیم که شهادت چیست؟

عظمت حسین از یک سو، و شخص بینی ما، از سوی دیگر، موجب شده است که آنچه را از حسین بزرگتراست در زیر درخشش عظمت حسین، ببینیم، و آنچه از حسین بزرگتر است آن چیزی است که حسین به خاطر آن قربانی شده است. این است که همواره از حسین سخن گفته ایم، اما هرگز از آنچه که حسین به خاطر آن سخاوتمندانه، خود را قربانی کرد، یاد نکرده ایم، من میخواستم امروز آن اصلی را که حسین و حسینها قربانیش شده اند و عظمت آنان در تاریخ بشر و در مذهب ما، و در پیشگاه خلق و خالق، به خاطر این است که این اصل را و این معنی را، با تمام زندگیشان و مرگشان، نشان داده اند.

دانلود رایگان کتاب حسین وارث آدم pdf

برای دانلود رایگان کتاب کتاب حسین وارث آدم بصورت الکترونیکی به اپلیکیشن فراکتاب مراجعه کنید و پس از دانلود در خود اپلیکیشن از مطالعه آن لذت ببرید. همچنین نسخه چاپی این کتاب در فراکتاب موجود می باشد.

دانلود کتاب حسین وارث آدم

دانلود کتاب حسین وارث آدم، بصورت رایگان در فراکتاب موجود می باشد.

دانلود کتاب حسین وارث آدم مشخصات کتاب حسین وارث آدم در جدول زیر آورده شده است:

مشخصات
ناشر: سپیده باوران
نویسنده: دکتر علی شریعتی
تعداد صفحه: 447
موضوع: امام حسین علیه‌السلام
قالب: الکترونیک رایگان و چاپی

 

کتابشناسی ملی :
‭م‌60-946
شابک :
964-316-000-9
سال نشر :
1360
صفحات کتاب :
447
کنگره :
‫‭BP223/7‫‭/ش4 19.ج 1360
دیویی :
‫‬‭297/48

کتاب های مشابه حسین وارث آدم