امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
شادی در مقابل افسردگی یکی از حالات روحی ما انسان هاست که برای سلامتی جسم و روح ما و دیگران بسیار مفید و مؤثر است. انسان های شاد کمتر دچار بیماری های جسمی می گردند و افراد متعادل از نظر روحی می باشند.
محیط مدرسه نیز که شامل کارکنان و دانش آموزان می باشد، نیاز به شادابی و طراوت دارد. مدیر و معلم با نشاط، موج شادمانی واقعی را در مدرسه ایجاد می کنند. چهره های اخمو و خیلی جدی در محیط مدرسه که تعداد زیادی انسان در آن فعالیت دارند، انبوهی از غم و سردی را در روحیات تزریق می کنند، آنان نه خود زندگی مفیدی دارند و ازآن لذت می برند، نه به دیگران فرصت عشق و محبت را می دهند...
صفحات کتاب :
104
کنگره :
LB2805‫‬‭/ح2م4 1390
دیویی :
371/2
کتابشناسی ملی :
2463843
شابک :
978-600-247-009-6
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه مدرسه شاد من