امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 28,000
نظر شما چیست؟
یکی دیگر از کتاب‌های بسیار خواندنی و هدفمند خانم نسرین ثامنی "لحظه‌های انتظار" است. در کتاب حاضر هدف اصلی نویسنده بر این است تا جنبه دیگری از معضلات اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. اگر بتوانیم جامعه‌ای مطلوب و پسندیده داشته باشیم، یقیناً خواهیم توانست با ضد‌ارزش‌ها به مقابله برخیزیم و این میسّر نیست جز این که زمینه آگاهی و خودسازی را در جوانان به وجود آوریم.
داستان حکایت پسر جوانی است که در اثر معاشرت با دوستان ناباب و همنشینی و مجالست با افراد فرصت‌طلب و دشمنانِ دوست‌نما مجبور به فرار از خانه می‌شود و وقایعی که در طول داستان برایش پیش می‌آید درس آموزنده و بسیار ارزشمندی است برای همه جوانان.
... در اطراف سالن گل‌های پیچک با سلیقة خاصی بر دیوارها آویخته و فضای اتاق را حالت شاعرانه‌ای بخشیده بود که در نگاه اول می‌شد دریافت صاحب‌خانه سلیقة اشرافی و مدپرستی دارد. خانه چنان در سکوت فرو رفته بود که وجود هیچ زیروحی در اطراف آن احساس نمی‌شد. شعله در اندیشه‌های گنگی فرو رفته بود و زیر لب کلمات نامفهومی را زمزمه می‌کرد. در همین لحظه صدای ناهنجار زنگ تلفن، رشتة افکارش را از هم گسیخت...
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
‫‭م‌73-439‬‬
شابک :
978-964-90815-9-5
سال نشر :
1391
صفحات کتاب :
240
کنگره :
‫PIR8002‭‬ ‭/‮الف‬8‫‬‬‭ل3 1373

کتاب های مشابه لحظه های انتظار