نظر شما چیست؟
محیط زیست موهبتی است از طرف خداوند متعال به همه موجودات خصوصاً انسان که در کتاب آسمانی قرآن مجید ارزش و مزایای این موهبت و خصوصاً مسئولیت حراست و حفظ آن توسط انسان تذکر داده شده است.
به منظور تأمین سلامت محیط زیست و بهداشت محیط، عوامل متعددی در حال تلاش و پیگیری می‌ باشند. یکی از علوم تخصصی در این امر، بیوتکنولوژی است.
با توجه به موثر بودن اقدامات و تدابیر اندیشه شده در این علم برای تأمین بهداشت محیط تصمیم گرفته شد که شمه‌ ای از فعالیت‌های موثر بیوتکنولوژی در تأمین اهداف بهداشت محیط در مقوله‌ های مختلف زیست محیطی در یک مجموعه انتشار یابد...
صفحات کتاب :
100
کنگره :
‫‬‭RA565‫‭‫‬‭‫‬‭/ص2ب9 1393
دیویی :
‫‬‭616/98
کتابشناسی ملی :
3527867
شابک :
978-964-5627-63-6‬‬
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه بیوتکنولوژی در مهندسی بهداشت محیط