امتیاز
5 / 1.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 32,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
آن چنان ازدحام و همهمه ای سالن دادگاه را فراگرفته بود که انسان را به شگفتی وامی داشت. افرادی که در بیرون بی صبرانه انتظار کشیده بودند اکنون پس از ورود سعی داشتند در ردیف های جلو جای مناسبی را در اختیار داشته باشند. من هنگامی که وارد سالن شدم اکثر صندلی ها اشغال شده بود.
این جنجالی ترین و پرسروصداترین محاکمه سال بود که در تاریخ ایران در نوع خود بی نظیر و عجیب می نمود.
دادگاه جهت محاکمه زنی تشکیل شده بود که به قصد خودکشی، خود و سه فرزندش را به وسیله سم مهلکی مسموم ساخته اما خود به طریق معجزه آسایی از مرگ حتمی نجات می یابد. عمق فاجعه در این بود که هر سه فرزند این زن در این حادثه دلخراش به وسیله مادر کشته می شوند. و اینک که من در دادگاه حضور داشتم آخرین جلسه محاکمات وی به پایان می رسید و امروز یا در روزی دیگر حکم نهایی دادگاه صادر می گردید...
صفحات کتاب :
523
کنگره :
PIR8002/‮الف‬8‭‮‬‫‭غ‌4 1372‭‮‬
دیویی :
8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
م‌72-336
شابک :
964-5518-12-1
سال نشر :
1379

کتاب های مشابه غروب آرزو