کتاب سوالات چهار گزینه ای حسابرسی پیشرفته (فلسفه حسابرسی)

امتیاز
5 / 4.3

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
این مجموعه به منظور کمک به متقاضیان شرکت در آزمون دکترا و کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرد آوری شده است . در نگارش مجموعه حاضر سعی بر آن بوده ، با شناسایی مطالب و خلاقیتهای مورد نیاز برای آمادگی هر چه بیشتر در آزمون های مربوطه ، پرسشهای چهار گزینه طراحی و تدوین گردد . برای نیل به این هدف نگارنده با مطالعه تستهای مطرح شده در آزمونهای دکتری از سال 85 لغایت 90 و دکتری سراسری سال 90 و کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور از سال 87 لغایت 91 را علاوه بر سوالات تالیفی هر فصل به منظور تکمیل هر چه بیشتر مجموعه سوالات چهار گزینه ای گرد آوری نموده است .
صفحات کتاب :
93

کتاب های مشابه سوالات چهار گزینه ای حسابرسی پیشرفته (فلسفه حسابرسی)