امتیاز
5 / 0.0
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500
نظر شما چیست؟
نمایشنامه ای بر اساس کتاب executive book summary از موسسهwww.summary.com
مدیران موفق چگونه عمل می کنند؟ راهکارهای آنها در برخورد با چالشها چیست؟ چگونه مدیر می تواند یک کسب و کار را رونق بخشد؟

کتاب های مشابه اول قائده را بشکنید