کتاب بودیسم و صوفیسم pdf

بررسی شباهت ها و پیوند های آیین بودا و تصوف ایرانی

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
50,000
نظر شما چیست؟
فارغ از مباحث و مجادلاتِ دراز دامن و بی نتیجه ی فلسفی درباره ی نوع انسان، به چه پرسش هایی باید و می توان پرداخت که شاید اندکی از رنج آدمیان و اندوهِ ازلی و ابدی آنان بکاهد؟ خاستگاه رنج هایِ واقعیِ آدمیانِ گوشت و خون دار چیست؟ همین آدمیانی که تیر زهرآلودِ مرگ را در سینه دارند و با کمترین فاصله، چشم در مغاکِ گرسنه ی عدم دوخته اند!
هرمنوتیکِ رنج؛ شاید این عبارت مناسب ترین اصطلاح برای توصیف ویژگی مشترک زندگی آدمیان باشد. رنج، یکی از معدود تجربه های زیسته ی مشترک انسان هاست ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻧﯽ که ﺑﯽﺷﮑﻞ ﺷﺪه است...
صفحات کتاب :
382
کنگره :
‫BP277‭‬ ‭/‮الف‬9‫‬‮‭ض9 1393
دیویی :
‫‬‮‭297/82
کتابشناسی ملی :
3747417
شابک :
‭978-600-286-092-7
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه بودیسم و صوفیسم