امتیاز
5 / 4.8
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 45,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
‫محسن سلیمانی درمورد این کتاب عنوان کرد: این کتاب به سه فصل تقسیم می‌شود که در بخش نخست در مورد تکنیک‌های طنزنویسی بحث می‌شود و سپس مباحثی درباره فلسفه طنز و اینکه اساسا چرا می خندیم، چه چیزهایی ما را به خنده وامی‌دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد، ولی تمرکز در این بخش بیشتر بر روی تکنیک طنزنویسی است و درباره ماهیت طنز بحث‌های مختصری می‌شود. سلیمانی ادامه داد: در فصل دوم اشکال گوناگون طنز مورد بررسی قرار گرفته٬همچنین در فصل پایانی طنز نویسی به روایت طنز نویسان در کتاب گنجانده شده است. این پژوهشگر حوزه طنز همچنین افزود: 'اسرار و ابزار طنزنویسی' را می‌توان گامی اولیه در این زمینه دانست که عاری از مشکلات و اشتباهات نخواهد بود ولی امیدوارم انگیزه‌ای باشد تا دیگران هم در این حوزه بیشتر وارد شوند. سلیمانی همچنین درباره بزرگان طنز که نام آن‌ها در کتاب آورده شده است ، گفت: عنوان این کتاب را به یاد منوچهر احترامی، 'اسرار و ابزار طنزنویسی' گذاشتم که وی این نام را بر یکی از کلاس‌های خود نهاده بود همچنین از عمران صلاحی که در یکی از گفت وگوهایش آرزو می‌کند روزی برسد که در ایران به مقوله طنزنویسی به صورت علمی پرداخته شود٬اشاره کرده‌ام.
صفحات کتاب :
629
کنگره :
‫PN6149‭‬‭/ط9‫‬‭س8 1391
دیویی :
‫‬‮‭808/7
کتابشناسی ملی :
2699447
شابک :
978-600-175-263-6
سال نشر :
1391
شابک دیجیتال :
978-600-03-1945-8

کتاب های مشابه اسرار و ابزار طنز نویسی