امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
بر اساس فرهنگ سازیِ اسلام نسبت به قداست تشکیل خانواده ، در جامعه و عرفِ مردم مسلمان نیز اهمیت ویژه ای به تشکیل خانواده داده می شود و تمام دغدغه های یک پدر و مادر این است که بتوانند دختر یا پسر خود را عروس یا داماد کنند . دغدغه دیگر والدین و افراد جامعه این است که چه کنند شادمانی ازدواج تداوم داشته باشد و با خوشحالی و خوشبختی پایان یابد و این بنای زیبای خوشبختی با اختلافات و جدایی فرو نریزد . متأسفانه این نگرانی در جامعه ، جامه عمل پوشیده و خانواده های بسیاری طعمِ تلخِ جدایی را چشیده اند و دلهره و اضطرابِ زیاد ، خانواده ها و دختر و پسرهای دم بخت را فراگرفته است که چه خواهد شد ؟ چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ آیا شیرینی این ازدواج تا آخر ادامه دارد یا از ...
دیویی :
‫‭297/4831
کتابشناسی ملی :
2196482
شابک :
978-964-202-145-1
سال نشر :
1390
صفحات کتاب :
218
کنگره :
‫‭BP230/17‫‭/ر32خ2 1390

کتاب های مشابه خانواده موفق