امتیاز
5 / 0.0
دریافت الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
همانگونه که پدیدآورندگان و خوانندگان عصر اطلاعات و ارتباطات دستخوش تغییر شده اند، ناشران نیز ناگریزند فعالیت ها، هدف ها، سیست ها، برنامه ها، و کاربردهایشان را تغییر بدهند. این تغییرات به دانش ، آگاهی، آموزش، تأمل، تجربه ، نوآوری،و راهیابی نیاز دارد.با ذهنیت ایستا و با پیروی از قاعده های کهن نمیتوان هیچ...
صفحات کتاب :
104
سال نشر :
1393
شماره :
15
تاریخ نشر :
1393

کتاب های مشابه کتاب مهر شماره (15)