نظر شما چیست؟
کشتی با چوخه ورزش سنتی اهالی خراسان است. این کشتی نام خود را از تن پوشی سنتی گرفته و در استان خراسان ریشه ای عمیق در زندگی، خلق خو و اعتقادات مذهبی و ملّی مردم دارد. خاستگاه این ورزش شمال خراسان است، آنجائی که هنوز دلسوزانه به گود و میدان های چوخه و قداست لباس این ورزش ایمان داشته و برای برپائی آن سخت در تلاشند.
پهلوان در خراسان نه به هر کشتی گیر و زورمندی اطلاق می شود بلکه به کسانی که ضمن پرورش جسم به پرورش روح نیز اهمیت داده و به ارزش های اخلاقی والا دست یافته اند. در این تحقیق ضمن معرفی فرهنگ عامه خراسان شمالی و آشنائی با کشتی چوخه و فنون آن و تأکید بر اخلاق در این ورزش و پاسداری از میهن توسط چوخه پوشان نامدار از سرگذشت تنی چند از پهلوانان معروف خراسان مطلع خواهیم شد.
سال نشر :
1385
صفحات کتاب :
111
کنگره :
GV1198/78‭‬ ‭/خ4‫‭‮الف‬8 1385
دیویی :
796/812095582
کتابشناسی ملی :
م‌84-46155
شابک :
964-477-152-4‬‬

کتاب های مشابه چوخه پوشان نامدار