امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
20,000
نظر شما چیست؟
یکی بود یکی نبود. زیر گنید کبود، غیر از خدا هیچکس نبود. زیر دریا یک شهر زیبا بود که ماهی های فراوانی در آن زندگی می کردند. خانه های بزرگ، خیابان های شیک و ساختمان های بلند از دور نمایان بود. ماهی های شهر زندگی آرامی داشتند. یکی از خصوصیات بارز آنها پیروی از رسومات گذشتگان بود وانجام مراسم بزرگ مربوط به خدایان در روزهای مقدس. این برنامه ها و جشن ها جزیی جدانشدنی از فرهنگ ماهی ها شده بود...
صفحات کتاب :
48
کنگره :
PIR7963 ‭/ن863‭‮الف‬9 1385‬
دیویی :
8‮فا‬3/62‬‭
کتابشناسی ملی :
1319444
شابک :
9789644772627
سال نشر :
1385

کتاب های مشابه ایتا و معبد شهر ساکوبات