امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000
نظر شما چیست؟
اقتصاد علمی است که بررسی می نماید چگونه از منابع و امکانات محدود در دسترس بشر حداکثر استفاده بعمل آید. بطوریکه این منابع و امکانات محدود بصورت بهینه تخصیص داده شوند
کتابشناسی ملی :
1601454
شابک :
978-964-2989-29-4‬‬
سال نشر :
1387
صفحات کتاب :
203
کنگره :
‫HB180‭‬ ‭/ف2‫‭ش95 1387
دیویی :
‫‭338/5

کتاب های مشابه اقتصاد خرد