امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
27,000
نظر شما چیست؟
می توان گفت که اکثر دستاوردهای نوین افراد خلاق حاصل زایش و جرقه زدن یک فکر جدید در ذهن آن ها و در حالتی غیرقابل انتظار بوده است. حال اگر این جرقه فکری توسط فردی خلاق یادداشت نمی گردید، برای همیشه به فراموشی سپرده می شد.
داستان ارشمیدس در حمام جرقه زدن فکر ناگهانی او نسبت به (کشف قانون حجمی جامدات، نمونه روشنی است که اگر یادداشت و ضبط نمی شد، شاید اکنون دیگر چنین قانونی هرگز در ذهن بشر نبود....
صفحات کتاب :
176
کنگره :
‫‬‭HV40‫‬‭/ر9م73 1393
دیویی :
‫‬‭361/3
کتابشناسی ملی :
3693845
شابک :
‫‬‭978-600-309-128-3
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه مقدمه ای بر گزارش نویسی و مستندسازی