کتاب مقدمه ای بر گزارش نویسی و مستندسازی pdf

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 27,000
نظر شما چیست؟
می توان گفت که اکثر دستاوردهای نوین افراد خلاق حاصل زایش و جرقه زدن یک فکر جدید در ذهن آن ها و در حالتی غیرقابل انتظار بوده است. حال اگر این جرقه فکری توسط فردی خلاق یادداشت نمی گردید، برای همیشه به فراموشی سپرده می شد.
داستان ارشمیدس در حمام جرقه زدن فکر ناگهانی او نسبت به (کشف قانون حجمی جامدات، نمونه روشنی است که اگر یادداشت و ضبط نمی شد، شاید اکنون دیگر چنین قانونی هرگز در ذهن بشر نبود....
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
176
کنگره :
‫‬‭HV40‫‬‭/ر9م73 1393
دیویی :
‫‬‭361/3
کتابشناسی ملی :
3693845
شابک :
‫‬‭978-600-309-128-3

کتاب های مشابه مقدمه ای بر گزارش نویسی و مستندسازی