امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
-در مزرعه - کودک را به خوب نگاه کردن و جستو جو وامیدارد. در این کتاب مفهومی کودک ضمن آشنایی با حیوانالت با کلمات انگلیسی هر کدام نیز آشنا می شود. در این کتاب سعی شده تا کودک به کمک تصاویر کودکانه اسامی حیوانات مزرعه را ادراک کند و محل زندگی آنها را ببیند. دقت در جزئیات تصویر ذهن کودک را کم کم فعال می کند و سبب می شود درک بهتری از موضوع حیوانات داشته باشد. اگر برای یک فعالیت خلاق تمایل داشته باشید می توانید با انتخاب صفحه ای از کتاب قصه ای را با چند جمله کودکانه شروع کنید و از او بخواهید تا آن را ادامه دهد.
سال نشر :
1389
صفحات کتاب :
22
دیویی :
‫636/088‪‫‬‭ن829م 1389
کتابشناسی ملی :
1897812
شابک :
978-964-8310-29-0‬

کتاب های مشابه در مزرعه