امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,000
نظر شما چیست؟
جهان امروز و صحنه روابط بین‌الملل، جهان پیچیدگی، تنوع و تکثر است. ازاین‌رو رقابت‌ها و اختلافات، یکی از دلایل ترقی و پیشرفت انسان است. سرزمین‌ها و مرزهای جغرافیایی نتوانسته‌اند از تنوع و دگرگونی انسان‌های ساکن در جهان بکاهد و سبب یکپارچگی کامل سرزمین‌ها شود زیرا آنچه تعیین کننده همبستگی و جدایی انسان‌ها و گروه‌ها می‌شود جغرافیای تاریخی و فرهنگی است...
صفحات کتاب :
262
کنگره :
‫DSR72‭‬ ‭/ب8‫‬‭د4 1392
دیویی :
‫‬‭‭955/977
کتابشناسی ملی :
‫ ‫‭م85-18528‬
شابک :
978-600-3180-16
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه همگرایی ملی قوم بلوچ در بستر نهاد سازی