امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
33,000
نظر شما چیست؟
کتاب حاضر درباره توانایی اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری(کلامی و غیرکلامی، اطلاعات مفیدی را برای درمانگران بالینی و متخصصان تعلیم و تربیت فراهم می آورد. همچنین منبع خوبی برای والدینی که درصدد یافتن پاسخی برای مشکلات اجتماعی فرزندانشان هستند. در این کتاب سعی کردم، با آوردن نمونه های موردی، کوشش ها و موفقیت های دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری گوناگون را به تفصیل توضیح دهم. این توضیحاتی که در قالب مثال موردی ارائه می دهم ماحصل بیش 30 سال تجربه کاری من با کودکان با نارسایی و بدون نارسایی تحولی است. من معتقدم که این تجربیات می تواند برای خواننده در حل مشکلات کودکشان بویژه در ایجاد روابط و حفظ رابطه دوستی کمک کند...
کنگره :
‫‬‭LC4704‫‭/س9ک7 1393
دیویی :
‫‬‭371/9
کتابشناسی ملی :
3611377
شابک :
978-600-309-113-9
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
120

کتاب های مشابه کودکان با ناتوانیهای یادگیری