نظر شما چیست؟
صدای سوت قطار مثل موجی دنباله‌دار سکوت را می‌شکست و اعلان حرکت می‌کرد. با گام‌هایی استوار از کنار کوپه‌های قطار می‌گذشت و یکی یکی آنها را وارسی می‌کرد تا کوپه‌ی شماره‌ی 28 را پیدا کند. کفش‌های پاشنه بلندش تق تق صدا می‌داد. و آهنگ دلنشینی را به وجود می‌آورد...
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
272
کنگره :
‫PIR8361‭‬ ‭/و525‫‭آ7 1392
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
3402936
شابک :
‭978-600-116-472-9‬‬

کتاب های مشابه آلاله