امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
8,400
نظر شما چیست؟
این کتاب با هدف راهنمایی و آشنایی والدین در شناخت بیماری های کودکان خویش تألیف شده است که بی شک آشنایی آنها با بیماری کارپزشک را در معالجة علمی بسیار آسان می کند. چرا که بیماری فرزند یکی از استرس ها و تنش های اصلی والدین در طول زندگی آنهاست که این شامل حتّی بیماریهای ساده ای مثل سرماخوردگی هم می شود. لذا این امر نه تنها در بعد جسمی فرزندانشان تأثیرگذار است بلکه روی قوای عقلانی (cognition) و رفتارهای اجتماعی روانی (function) هم تأثیرگذار است که قطعاً آگاهی بخشی از این دو امر خطیر جلوگیری می کند...
دیویی :
‫‭618/92
کتابشناسی ملی :
3150244
شابک :
978-600-5900-01-9
سال نشر :
1391
صفحات کتاب :
272
کنگره :
‫‭RJ45‫‭/ق2ت5 1391

کتاب های مشابه تشخیص و درمان بیماری های کودکان