کتاب شیرزاد pdf

گرگ بیابان (قهرمان مبارزه با مغول)

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
25,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
نزدیک به ششصد سال پیش از این در کشور کهن سال ما حوادثی روی داده که خواننده عزیز داستان شگفت انگیز شیرزاد با قسمت بسیاری از آن آشنا خواهد شد.
شش قرن اگر به تصور آدمی روزگاری دراز باشد. در جنب عمر دنیا نفسی بیش نیست و وقایع عصری که ما دورنمای برخی از صحنه های آن را پیش چشم خواننده گرامی مجسم کرده ایم چنان که حیرت آور جلوه کند در مقایسه با دیگر حوادث عجیب و پایان ناپذیر این سرزمین در شمار وقایعی است که همیشه ایران ما با آن سر وکار داشته است. ..
صفحات کتاب :
424
کنگره :
‫‬‭PIR8237/ش9 1394‭
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
3975043
شابک :
‫‬‮‭978-964-8007-85-5
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه شیرزاد