کتاب کاساندان pdf

تنها همسر کوروش کبیر (طبق کتب مستند تاریخی)

امتیاز
5 / 4.7
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 24,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
کاساندان ، کاسادان یا کَساندان همسر کوروش بزرگ، از تبار هخامنشیان بود. از پدرش به نام فرناسپ و برادرش به نام اوتانا یاد شده است. بانو کاساندان دختر فرناسپه از شاهدختان خاندان هخامنشی بود. وی از اصالت ایرانی برخوردار بود. او همسر و همراه و همفکر همیشگی بزرگ مردی به نام کوروش بود. کوروش بزرگ در طول زندگی خود فقط یک زن اختیار کرد و او کاساندان نام داشت. کوروش کاساندان را بسیار دوست می داشت، پیوند این دو پنج فرزند بود. فرزند ارشد او کمبوجیه دوم بود که بعد از کوروش به سلطنت رسید. نام پسر کوچک تر کاساندان بردیا بود. کوروش به جز این دو پسر، دارای سه دختر به نام های آتوسا ...
صفحات کتاب :
448
کنگره :
‫PIR7981‭‬ ‭/‮الف‬76114‫‬‭ک2 1394
دیویی :
‭8‮فا‬3/62‬
کتابشناسی ملی :
4055654
شابک :
‭978-600-8137-08-5‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه کاساندان