امتیاز
5 / 4.9
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
خرید
33,000
10%
29,700

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
از آن جایی که دوران جوانی، جدّی ترین دوران زندگی هر انسانی است و جوانان باید در دوران جوانی با ابعاد جدّیِ زندگی روبه رو شوند، و با توجه به این که «تربیت باید گرم و جدّی» باشد و نه سطحی و غیر جذاب، این انتشارات تصمیم گرفت مباحثی را که استادطاهرزاده با جوانان در میان گذارده اند، طی چند کتاب منتشر نماید تا: اولاً: نسل جوان جامعة ما به بهانة این که باید به جوانان سخت گیری نکرد، از معارف حقیقی و جدّی محروم نماند. ثانیاً: روشن شود که می توان با جوانان، معارف جدّی را با زبان روان مطرح کرد و روح جوانان را در جهتی عمیق سیر داد...
صفحات کتاب :
53
کنگره :
‫‭‬‭‬‮‭BP230/165‫‬‭‭ ‬‫‬‭/ط18ج9 1391
دیویی :
‫‬‭297/4836
کتابشناسی ملی :
2900164
شابک :
9789642609420
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه جوان و انتخاب بزرگ