دانلود کتاب ملت پرنده سه پا (کتاب سامگوک ساگی)

نگاهی به تاریخ تحلیلی سیاسی امپراتوری کره

امتیاز
5 / 4.8
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 20,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟

کتاب ملت پرنده سه پا (کتاب سامگوک ساگی)

کتاب پرنده سه پا (ملت پرنده سه پا) روایتگر 10 هزارسال فراز و نشیب تاریخ کشور کره و امپراطوری های 3 گانه آن است. عبارت "پرنده سه پا" نخستین بار در طالع پایه گذار امپراطوری "چوسان قدیم" که اولین امپراطوری کره است دیده شد. این پرنده بعدها به سمبل و نمادی برای سه امپراطوری گوگوریو، باکجه و شیلا (امپراطوری های 3 گانه کره) در آمد.

 

پرنده سه پا به چه مفهوم است ؟

درواقع ماجرای پرنده سپا از این قرار است که پرنده 3 پا در تاریخ مملکت کره سیر کرد تا به خورشید برسد (استعاره از اوج اعتلایی که یک کشور پیشرفته نیاز دارد) و کره را به این نقطه رساند.

 

کتاب ملت پرنده 3 پا و روایت زندگی سلاطین کره

کتاب ملت سه پا زندگی سلاطین و امپراتوران این خطه را مرور و تحلیل می کند و هدف نهایی آن شکوفایی پرندگان سه پایی است که در غایت و هدف هر مملکت مستقلی قرار دارند.
در این کتاب به امپراتورهای: چوسان قدیم، بویو، اتحاد جولبون و تأسیس گوگوریو، امپراتور دانگمیونگ سئونگ وانگ (گوجومونگ)، امپراتور یوری وانگ (هائی یوری)، امپراتور گوموا، امپراتور تسو، امپراتوری گوگوریو، امپراتوریس سوسونو، امپراتوری کوتاه مدت بیریو امپراتور اونجو وانگ پرداخته می شود.

صفحات کتاب :
219
کنگره :
‫‭DS907/18‫‭‫‭/ع2م7 1389
دیویی :
‫‭951/9
کتابشناسی ملی :
2060024
شابک :
978-600-5090-54-3
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه ملت پرنده سه پا

با موفقیت اضافه شد
0