امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 18,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
این کتاب را نیز حمزه سردادور، نویسنده‌ی برجسته و ماهر، مانند سایر رمان‌های ماندگار و خواندنی‌اش بر مبنای رویدادهای واقعی اجتماعی و تاریخی ایران، به رشته تحریر در‌آورده و ‌کوشیده است در این داستان روحیه‌ی ایمان و وطن‌دوستی را در خوانندگان آثار خود تقویت نماید.
«آزاد زنان» که سرشار از روحیه‌ی ایمان و وطن‌دوستی است، خوانندگان را به دوره‌ای از تاریخ کشور ما می‌برد که ازبکان با برخورداری از حمایت روسیه‌ی تزاری و ضعف نظامی ناصرالدین‌شاه، مناطق مرزی ایران را عرصه تاخت و تازهای خود قرار داده بودند و زنان و مردان ایرانی را اسیر کرده و در بازارهای ترکستان (خیوه و خوارزم) می‌فروختند. بسیاری از حوادث این داستان واقعیت داشته و در اکثر کتاب‌های تاریخی این دوره، نظیر «ناسخ التواریخ» آمده است که از آن جمله می‌توان به جنگ معروف «آق دربند» در سرخس در ســال 1371 هجری قمری و تجاوز محمّدامین‌خان ازبک (معروف به خوارزمشاه) به مرزهای ایران اشاره دارد...
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
3965080
شابک :
‫‬‮‭978-964-8007-77-0
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
400
کنگره :
‫‬‮‭PIR8095/ر43‫‬‮‭م9 1394

کتاب های مشابه آزاد زنان