کتاب از صید ماهی تا پادشاهی pdf

داستان به قدرت رسیدن آل بویه؛ راد مردانی که ایران را از نو ساختند

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 25,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
معمولا جوانان دلباخته وقتی به دیدار دلدار می روند نوعی وجد و شعف روح پرور احساس می کنند ولی آن روز علی به جهاتی گرفته و پریشان بود.
آیا نسبت به وفاداری نامزد خود مشکوک شده بود؟ می دانست و یقین داشت که نامزدش خورشید، او را از جان و دل دوست دارد. پس از چه رو بدان سان افسرده و اندوهناک بود؟ آن چه جوان دلباخته را رنج می داد و آزرده می ساخت یأس و نو امیدی از وصال یار بود...
دیویی :
‫‬‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
3964190
شابک :
‫‬‭978-964-8007-75-6
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
512
کنگره :
‫PIR8095 ‭/ر43‫‬‭‭‮الف‬4 1394‬

کتاب های مشابه از صید ماهی تا پادشاهی