امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
پیرمردی سوار بر الاغ به خانه بر می گشت.ناگهان یکی از نعل های الاغ از سمش جدا شد و روی پل افتاد.پادشاه که از همان اطراف می گذشت نعل براق را دید و آن را برداشت.پیرمرد جرات نکرد نعل را از پادشاه پس بگیرد. بناراین با ناامیدی به خانه برگشت...
صفحات کتاب :
8
کتابشناسی ملی :
1965946
شابک :
978-964-428-145-7
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه خروس نیرومند