امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,500
نظر شما چیست؟
مدیریت پروژه دارای پتاتسیل بالایی است. نخست اینکه اگر بخوبی انجام گیرد بهترین تغییرات را در توانایی های فردی و گروهی کل شرکت ایجاد می نماید. همچنین می تواند پله ترقی همه افراد و شرکت باشد.مدیریت پروژه به علت تنوع در وظایف کاری قویأ احساس رشو و تعالی مستمر را در افراد...
شابک :
964-6657-58-3
سال نشر :
1387
صفحات کتاب :
80
کنگره :
‫HD69‭ /م4‮‬‫‭ھ9 1387‬‮الف
دیویی :
‫‬‭658/404
کتابشناسی ملی :
1556082

کتاب های مشابه مدیریت پروژه