امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000
نظر شما چیست؟
من فاطمه ام اینجا مکّه است، و امروز بیستم جمادی الثانیة، و پنجمین سال بعثت پدرم پیامبر.
این روزها مادرم احساس دیگری دارد، و این منم که مرتّب او را دلداری می دهم، که نُه ماه است با او هم راز و هم سُخَنَم.
پدر عزیزم ـ که از اعماق جان یکدیگر را دوست می داریم ـ روزی وارد خانه شد. مادرم را دید که در اطاقِ تنهایی با کسی هم صحبت است که گویی با رفیقِ دیرینِ خود سخن می گوید. با تعجّب پرسید:
با که سخن می گفتی؟
مادرم گفت: با کودک همراهم.
صفحات کتاب :
87
کنگره :
BP27/2‫‬‭‭/‮ال‍ف‌‬887‮ال‍ف‌‬4 1382
دیویی :
297/873
کتابشناسی ملی :
م‌82-8778
شابک :
978-964-7990-59-2
سال نشر :
1382

کتاب های مشابه از میان شعله ها