امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 23,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
علم روانشناسی در قیاس با سایر علوم امروزی، مدت زمان زیادی نیست که پدید آمده با این حال با سرعت شتابنده ای که داشته توانسه در بیشتر حوزه ها و زمینه ها ورود کند و جایگاه شایسته خود را دریابد. علیرغم این به نظر می رسد، هنوز حوزه هایی هست که کمترین حضور را داشته و یا اصلا ورود نکرده، حوزه توانبخشی روانی – اجتماعی کودکان مبتلا به بیماری های حاد و مزمن ژنتیکی و اکتسابی هستند. کودکانی که به هر طریقی از یوغ بیماری های مهلک و کشنده ای مثل؛ انواع سرطان رها می شوند و یا ...
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
152
کنگره :
‫‬‭RJ380‫‬‭/ر6ک7 1394
دیویی :
‫‬‭362/19892
کتابشناسی ملی :
3757468
شابک :
978-600-309-138-2

کتاب های مشابه کودکان مبتلا به بیماریهای حاد و مزمن