امتیاز
5 / 4.7
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
40,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
برای آن که الکتریسته ساکن بدن به مدارات الکترونیکی حساس و یا گوشی های موبایل آسیب نرساند، دستبند ضد الکتریسته دور مچ دست بسته شده و سردیگر آن توسط گیره ای به زمین ( به لوله آب) وصل می شود تا الکتریسته ساکن به بدن به زمین تخلیه شود...
صفحات کتاب :
312
کنگره :
‫‬‮‭TK7860‫‬‮‭/س9آ8 1392
دیویی :
‫‬‮‭621/381
کتابشناسی ملی :
2651350
شابک :
978-964-6657-88-5
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه آموزش تضمینی الکترونیک