امتیاز
5 / 3.7
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
7,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در تعیین ساختمان ستارگان ، بسیاری از شاخه های علم فیزیک از قبیل گرانش، حرارت، فیزیک اتمی و فیزیک هسته ای مورد استفاده قرار می گیرند، و با یکدیگر ترکیب می شوند. شرایط فیزیکی ستارگان با آنچه روی زمین مشاهده می کنیم بسیار متفاوت است، اما یک درک خوب از ساختار آنها نشان خواهد داد که عمل برون یابی وضع شده فیزیکی برای این شرایط، تا چه اندازه معتبر است...
صفحات کتاب :
312
کنگره :
‫‬‮‭QB808‫‬‮‭/ت9س2 1363
دیویی :
‫‬‮‭523/8
کتابشناسی ملی :
‭م‌70-2778
شابک :
964-6657-59-1
سال نشر :
1363

کتاب های مشابه ستارگان، ساختار و تحول آنها