کتاب بازندگی یا زندگی pdf رایگان

پیشرفت یک انسان در راستای تحول ادیشه ها

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
مگه ما، کی هستیم که خدای عزیزتمامِ ذرّات عالم رو
به تسخیر اندیشه یِ ما گذاشت و این همه تشریفات
بی نظیر رو برای خلقت ما مهیّاکرد؟
آیااین حقیقت داره که هر آنگونه اندیشه کُنم خلق می کنم؟

آیازندگیِ بیرون من، بازتابِ اندیشه ها وافکارمِ ؟
اگه من زندگیم رو با اندیشه ها می سازم،
اندیشه ها رو چه پدیده ای بِه وجود میآره؟
دوستِ خوبِ من این قصّه یِ زندگیِ توست. باکمی فکر وتعمّق می بینی که زندگی و بندگی با سؤال شروع می شه و یک سؤال سازنده سرآغاز توست. پس هم اکنون شروع کن .
کتابشناسی ملی :
1204003
شابک :
9789644772573‬
سال نشر :
1385
صفحات کتاب :
127
کنگره :
HF5386‫‬‭‬‭/ش26ب2 1385
دیویی :
‭650/1

کتاب های مشابه بازندگی یا زندگی