امتیاز
5 / 2.7
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
30,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
خانواده به عنوان هسته اولیه و مهمترین کانون زندگی انسان، دارای اهمیت ویژه‌ای در ساختن شخصیت اوست. چنانچه زن و مرد بتوانند براساس دستورات حیاتبخش اسلام، این هسته اولیه زندگی اجتماعی را سرشار از مهر و عطوفت و گرمی و شادابی نمایند سعادت دنیوی و اخروی خود و فرزندانشان را فراهم کرده‌اند...
سال نشر :
1386
صفحات کتاب :
71
کنگره :
‫‬‭‬‭HQ743‫‬‭‬‭/و2ز9 1386
دیویی :
‫‬‭‬‭646/78
کتابشناسی ملی :
‫1222545‬
شابک :
978-964-477-367-9

کتاب های مشابه زیباترین ایده های عاشقانه