کتاب بهداشت روانی خانواده pdf

برگرفته از دیدگاه های روان شناسی و اسلام (با رویکرد فرهنگ ایرانی)

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 30,000
نظر شما چیست؟
بهداشت روان واژه ایی است که در بسیاری از موارد بیماری و اختلال را به اذهان نزدیک می سازد ولی در واقع معنای صوری و واقعی آن همان سلامت جسم و روان در ابعاد فردی و اجتماعی است. با این وصف انسان سالم و خانواده متعادل، کسی است که بتواند بین انتظارات و توان خود، تعادل پایدار و پویایی برقرار نماید. امروزه در رشته های تخصصی گوناگون بهداشت روانی، مفهوم کنار آمدن، به منزله معیار بهداشت روانی مثبت و سالم در نظر گرفته شده است که بر این اساس مولفه های زیر از عناصر بهداشت روان می باشند و چنانچه در هریک از اعضای خانواده نمایان شود آن خانواده دارای بهداشت روان می باشد:- نگرش مثبت به خود و خانواده - میزان رشد و نمو یا خود ...
صفحات کتاب :
200
کنگره :
‫‬‭RC455/4‭‬‭‬‫‭/ش7ب9 1394
دیویی :
‫‬‭616/89
کتابشناسی ملی :
3714335
شابک :
978-600-309-133-7
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه بهداشت روانی خانواده