امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 37,000
نظر شما چیست؟
"جواب ساده است، اگرچه نگران کننده است.نابینایان به عنوان طبقه ای از مردم که در اصل هیچ خطایی از آنها سرنزده است!. .. در اصل تا کنون تقصیر از سیستم نابینایی بوده است."
هنگامی که آمریکا وارد قرن بیست و یکم شد آمارها نشان دادند که بین هفتاد تا هشتاد درصد از افراد نابینای در سن کار بیکار هستند (کریچنر،سال 1999). تعداد زیادی از افرادی که استخدام شدند در حقیقت کم مشغله هستند یا برای یک عمر مقدر شدند که در مشاغل غیرتخصصی نگه داشته شوند. چرا؟ بویژه در زمانیکه میزان بیکاری در آمریکا درسی سال اخیر درکمترین حد بوده است و در نتیجه کارفرمایان تقاضای کارمندان قابل اعتماد و با کیفیت را دارند چطور چنین چیزی امکان دارد؟...
صفحات کتاب :
208
کنگره :
‫‭HV1626‫‭/‮الف‬8ن2 1391
دیویی :
‫‭371/911
کتابشناسی ملی :
2810445
شابک :
‫‭978-600-5413-86-1‬‬
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه نابینایی و توانمندسازی اجتماعی