امتیاز
5 / 4.6
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,125

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
پانزده درس در باب زندگی؛ عشق و شجاعت...

هیچ مردی در جهان به اندازه ی نلسون ماندلا برا یم قابل ستایش نیست. کتاب حکیمانه و تأثیرگذار ریچارد استن گل، نلسون ماندلایی را به نمایش می گذارد که من قبلاً افتخار آشنا یی با او را داشتم. با این وجود، این کتاب بصیرتی تازه و الهاماتی جدید به من بخشید. مطمئنم با شما نیز چنین خواهد کرد.
بیل کلینتون، رییس جمهور

ماندلا راهی طولانی طی کرده و ریچارد استنگل با بهره گی ری هنرمندانه از دروس به دست آمده در این راه، اثری خلق کرده الهام بخش و امیدآفرین که در آن با نقل حکایات تلخ و ش یرین، امکان دسترسی به عقلانیت بالای ماندلا را برای کسانی فراهم می سازد که مایلند در بهتر شدن جهان، نقشی ایفا کنند.
جی رج مورتنسون، سردبیر "سه فنجان چای"

این کتاب فوق العاده الهام بخش، یک راهنمای فلسف ی ست در چگونگی دستیابی بلندپروازانه به توفیقات ماندلا و نیز چگونگی الگو قرار دادن منش بزرگوارانه او در رفتارهای روزانهی خویش.
هنری لوییس گیتس، دانشگاه هاروارد
صفحات کتاب :
200
کتابشناسی ملی :
3766163
شابک :
‫‭978-964-3137397‮‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه راه ماندلا