امتیاز
5 / 4.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,900

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
امروزه پرستاران و تیم مراقبتی در بهبود بیماران پس از عمل جراحی کاردیوتوراسیک نقش انکار ناپذیری را ایفا می کند.پرستاران با حمایتهای مختلف فیزیکی و روانی در دوران قبل و بعد از عمل جراحی در روند درمان بیماران و نیز جلوگیری از بوجود آمدن عواقب خطرناک گام های اساسی برمی دارند...
صفحات کتاب :
246
کنگره :
‫‬‭RC674/‫‬‭ن6م4
دیویی :
‫‬‭617/4120231
کتابشناسی ملی :
1056975
شابک :
964-96174-5-0
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه مراقبت های نوین در جراحی قلب و توراکس