امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
3,600
نظر شما چیست؟
در طول حدود 20سال کار رادیولوژی به خصوص در زمینه لوله گوارش، و جمع آوری تصاویر بیماران، برآن شدیم که مجموعه" نمایش تصویری بیماری های لوله گوارش فوقانی" را از ناحیه هایوفارنکس تا روده باریک به صورت نمایش تصویری در کتاب حاضر ارائه نماییم. لازم به ذکر است که این تصاویر به صورت اصلی همراه با مختصر زیرنویس که بیانگر مشخصات بیماری است می باشد و در بعضی موارد تشخیص های افتراقی و یا نکات کلیدی برای تشخیص نیز مطرح گردیده است...
صفحات کتاب :
194
کنگره :
‫RC804‭‬ ‭/پ4‫‬‮‭ھ2 1394
دیویی :
‫‬‮‭616/307572‭‬
کتابشناسی ملی :
3906464
شابک :
‫‬‭978-600-369-030-1‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه نمایش تصویری بیماری های لوله گوارش فوقانی