امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
انحراف در هر امری حاصل شود، نتیجه را معکوس خواهد نمود. هر چند آن امر، امری مقدس و الهی باشد. در خلقت خداوند نیز، هر مخلوقی که از مسیر خود خارج شود، اثری معکوس در عالم هستی خواهد داشت. "قوۀ شهوت" مخلوقی است که فوائد و برکات زیادی برای بشر و جامعۀ بشری دارد. اما اگر همین قوۀ خدادادی از مسیر اصلی خود خارج شود، نتایج مرگ باری برای جامعه از خود به یادگار خواد گذاشت. انسان عفیف و پاکدامن، عنصری مفید و سودمند خواهد بود و بشر آلوده، ویروسی بر پیکرۀ جامعۀ بشری.
انحراف شهوت از مسیر خود، عوامل، دلائل و نتایجی دارد که احصاء و شمارش آن حوصلۀ زیادی می طلبد که شاید برای یک نوشتۀ جوان پسند مناسب نباشد و ما در این نوشتار تنها به برخی از مهم ترین و کاربردی ترین این موارد اشاره کرده ایم.
کنگره :
‫‬‮‭BP258‫‬‮‭/ح17ب2 1394
دیویی :
‫‬‮‭297/72
کتابشناسی ملی :
4045381
شابک :
978-600-95464-2-8‬
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
184

کتاب های مشابه زندگی به سبک حیاء