امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,500
نظر شما چیست؟
هیچ انسانی نیست که به دنبال خوشبختی و سعادت نباشد. تفسیر شما از خوشبختی هر چه باشد، قطعاً عواملی وجود دارد که در رسیدن و یا نرسیدن شما به خوشبختی، ایفاء نقش می کند. اما به راستی این عوامل کدامند؟
به این داستان توجه فرمایید:
جوانی از ثروتمندان مدینه، پدر پیری داشت که احسان و نیکی به او را ترک نمود و از مال خود او را محروم کرد. پس، خدای تعالی اموال او را گرفت، و فقر و تنگ دستی و مریضی و پریشانی به وی روی نمود و بیچاره شد. چون خبر به پیامبر (ص) رسید فرمود:
«ای کسـانی که پـدر و مـادرها را آزار می رسانید! از حال این جوان عبرت بگیرید؛ و بدانید آن چنان که در دنیا دارایی خود را از دست داد، و غنا و ثروت و صحّت او، به فقر و تنگدستی و مرض مبدّل گشت، به همان سان هر درجه ای که در بهشت داشت، به واسطه ی این گناه، از دست داده، و در مقابل، درکات آتش برایش فراهم شده است.«
سال نشر :
1391
صفحات کتاب :
136
کنگره :
BP253/6‫‬‮‭/ش87ع2 1391
دیویی :
297/646‬
کتابشناسی ملی :
2964957
شابک :
978-600-93426-2-4‬

کتاب های مشابه عاقبت آزار والدین