امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
نظر شما چیست؟
در دنیای امروز، دشمنان بشریّت با پیشرفته ترین ابزار، از زمین و آسمان، عقاید و فرهنگ و اخلاق و ایمان ما را مورد تهاجم قرار داده و از هیچ گونه توطئه و تحریف و القای شبهه دست بر نمی دارند. فتنه ها مانند ابرهای تاریک سایه افکنده و نیاز انسان به کشتی مطمئن از هر زمان بیشتر شده است. در این شرایط انسان به امید نیاز دارد و قرآن سراسر امید است.
قرآن می فرماید: خداوند یونس را در زیر آب، نوح را در روی آب و یوسف را در قعر چاه و در کنار آب حفظ کرد.
او می تواند از یک ضربه ی عصا که به رود نیل نواخته می شود، خشکی ظاهر کند و همین عصا در جای دیگر به سنگ بخورد و دوازده چشمه ی آب جاری سازد.
او می تواند فرعون را در آب و قارون را در خاک غرق و نابود کند. امّا ابراهیم علیه السلام را در میان آتش سالم نگاه دارد.
شاید به همین جهت باشد که برای تدبّر نکردن در قرآن توبیخی است که برای ندانستن علوم دیگر نیست...
کنگره :
BP102/63‬‫‬‭‭/ق4ت7 1382‬
دیویی :
297/18‬
کتابشناسی ملی :
م‌82-15906
شابک :
978-964-5652-38-6‬
سال نشر :
1382

کتاب های مشابه تفسیر سوره عنکبوت